Välkommen till AB by:jessma

AB by:jessma är ett företag inom personlig assistans och startades i slutet av 2010. Anledningen var att jag ville ha största möjliga inflytande över min personliga assistans och ge mina anställda bästa möjliga villkor. I företaget anordnar jag enbart min egna personliga assistans, och jag tänker inte utöka verksamheten till andra kunder. Det har jag helt enkelt inte tid till.

Ifall du skulle vara intresserad att jobba som personlig assistent åt mig kan du hitta mer information om mig som person, som jobbet som sådant och lediga tjänster på denna sida. Just nu har jag en tjänst ledig: extra/sommarvikarie. Läs mer!

Tveka inte att slänga iväg ett mail om du har någon fråga!

Väl mött,
Jessica Smaaland